Η μονάδα μας αποτελείται από γραμμές παραγωγής πλήρως αυτοματοποιημένες, αυστηρά απομονωμένες από εξωτερικές συνθήκες και πλήρως ελεγχόμενες μέσω συστημάτων ανίχνευσης.

Στις εγκαταστάσεις μας βρίσκονται η κεντρική μονάδα παραγωγής, ο χώρος συσκευασίας, οι ψυκτικοί χώροι, οι αποθηκευτικοί χώροι, καθώς και τα γραφεία της εταιρείας. Ο μηχανολογικός εξοπλισμός της επιχείρησης, καθώς και οι γενικότερες εργοστασιακές δομές της, βρίσκονται σε απόλυτη συμφωνία με τα διεθνή πρότυπα διαχείρισης της ποιότητας και ασφάλειας των τροφίμων.

Η εταιρεία εφαρμόζει συστήματα ελέγχου για τα προϊόντα της, τα οποία αναβαθμίζει και εξελίσσει συνεχώς. Έχοντας ως απόλυτο στόχο την παραγωγή ποιοτικών και υγιεινών γαλακτοκομικών προϊόντων έχει αναπτύξει και εφαρμόζει σύστημα διαχείρισης ασφάλειας τροφίμων (HACCP) και πιστοποίησης κατά ISO 22000.

 

Εφαρμόζουμε αυστηρούς ελέγχους, από την παραλαβή των πρώτων υλών και σε κάθε κρίσιμο σημείο της παραγωγικής διαδικασίας, αλλά και φυσικά στα τελικά προϊόντα, ακολουθώντας τόσο τα εθνικά όσο και τα ευρωπαϊκά πρότυπα πιστοποίησης.